31j - Jo20K42

Kystartilleribrigade Vestlandet. Kvarven 25.6.48 åv.


Betjening av 20-W. Johnsen sender og mottaker

a) Å kople på apparatet.
Mottakeren: Bryter merket "HEIZUNG" settes på "Empf.allein". Hovedbryteren (Hauptschalter) settes på Empf.
Sender og mottaker: Bryter merket "
Heizung" settes på Senden + Empf. Hovedbryteren på hhv SEND eller EMPF.
etter behov.
b) Betjening av senderen.
Skru Betriebsartenschalter på beordret driftsart (telefoni, telegrafi). Still inn beordret frekvens först
med Grob - så med fein. Avstemningen av antennen foregår som fölger: Ant.A bst.Grob stilles slik at
en får störst mulig utslag på antennemeteret. Antennekretsbryteren ("Antennekreisumschalter") skal stå
på "parallell" i de fleste tilfeller.
Bare når en får for liten antenneström eller når en ikke får noen antenneström i det hele tatt, skal den stå på
serie (til venstre). Til slutt stillen en Antennenkopplung slik at Kathodenstromanzeige viser 60-75mA, og så
fininstillingen igjen. Senderen er nå klar for telefonering eller telegrafering.

c) Betjening av mottakeren.
Skru driftsartbryteren ("Betriebsartenschalter") på beordret driftsart (telefoni, telegrafi). Still inn
beordret frekvens med Grob og Fein frekvensavstemningen. Reguler lydstyrken ("Lautstärke").
Hvis nødvendig reguleres tonekontrollen ("Tonblende").

d) Sending og mottaking.
Det er bare mulig å före veksel tale med apparatet (simplex). Omkopling fra sending (senden) til mottaking
(Empfang) foregår med hovedbryteren (Hauptschalter).

e) Utstrålingsfri avstemming (Netting).
Hvis en skal avstemme senderen slik at den sender på samme frekvens som en mottar en stasjon,
så settes avstemningsbryteren på "Strahlungsfrei". Den n˙aktige frekvens finnes nå ved å snu
senderens frekvensknapp slik at tonen blir dypere og dypere og til slutt forsvinner (zero beat).
Nå står senderen og mottakeren på samme frekvens.

f) Nettdelen.
Batterispenningen må ikke synke under 10.5V. Når en trykker på knappene 1-3, lyser de respektive
lamper opp hvis vibratoren er i orden. Hvis lampene ikke lyser opp, ser en etter om de 5 10ampere
sikringene som står på venstre side er iorden. Er disse iorden, må vibratorene skiftes.
Som mikrofonbatteri brukes et ca 4volt törrelement.


Data:

JO20K42 Empfänger: EF8 ECH3 EF9 2*EBF2 EF9 EM4 EL2, Sender: 4*4695 N: 5*AZ12


e/m


BACK

Last update: 2004.04.04