NRHF medlem nr 87

f.80 Innholdsfortegnelse for Hallo-Hallo (NRHF) 1985-86


Nr. 1 - mangler

Nr 2. August 1985
Auksjon på teknisk museum s.1
Høsten sprogram s.3
Restaurasjonstips, egne erfaringer s.4
Fabrikkbesøk: Tandbergs radiofabrikk s.5
Minityr-Magnetron fra GE og to tvillingtrioder fra Edison Swan electric s.8
Kløftasenderen overveies flyttet s.9
Drammens radio s.11
Nye radiorør - Tyske stålrør s.17
Lagerlokale for radiomateriell s.18

Nr 3. September 85
Innledning s.1
Ny bok: NRL gjennom 60 år s.2
The smallest receiver? s.2
Transportable sender-mottakere (Per Torp) s.3-8
Philips radiolamper s.8
Thomas A. Edisons vinterbolig og laboratorium s.9
Tips for reparasjon av brudd i holdetelefon- og høyttalerledninger, nettledninger s.10
Med Sabor til Lutsi s.11
Is broadcasting wanted s.17

Nr.4 November 85
Hallo-hallo s.1
Ekskursjon til Kløfta Langbølgesender s.2
Reparasjon av glødetråden i radiolamper s.4
Internasjonal suksess for norske radio-ingeniører s. 5
Norsk oppfinnelse som standard-modell for A-paktlandene? s. 7
Sogar ein Norweger kam diesmal zur Radiobörse s.8
Til samlertreff i Schwarzwald 5. oktober 1985 s.9
XVIII En sender peiles inn s. 11
Litteraturnytt s.15

Nr. 5 Desember 1985
Siden sist, julemøte s.1
Besøket på Oslo kringkaster s.2
19-settet s.3 .....(W.S.19)
Klipp fra Tandberg's første servise-handbok, Huldra 1: 1A og 1B. s. 5
Norsk radio, tidskrift for radioteknikk s.9
Stor norsk erstatningssag om belslaglagte radiomodtagere s.12
Professor A.S Popoff s.13
Litt om radioforsøk i ingeniørvåpenet i tredveårene s.15
Om krympelakkering s. 17
Kjøp salg bytte s. 18
Radiofoniproblemet i Norge s.19

Nr 1. Januar 86
Siden sist s.2
Julemøtet. s2
årsmøte s.3
årsrpport 1985 s.4
regnskap, budgett 86 s.5
NRHF's lover s.6
Huldra 2 s. 7
Reiserapport fra Harpenden s.13
mod Fjernsynet s.15
Drammen radio igjen s.17
Krystallapparatet for høittaler s.19
Fra Norsk Radio s.20
Mottageren 'Lettvint' s.21
Kjøp salg bytte-meldinger s. 22


Nr 2 Mars 86
Siden sist s.2
Referat fra årsmøtet 05.02.86 s.3
Medlemsliste pr 10.02.86 s.4

Nr 3 April 86
Siden sist .s.2
Medlemspresentasjon s.4
Huldra 4 s.5-12
Elektrisk Bureau s.13-14
Eksponentialhornet 15-18
Loud Speaker horn design 19-20
Høyttalerkavalkade s.21
Kjøp-salg-bytte/meldinger s.22

Nr 4 Mai 86
Tryvannstårnet s2
Theta gruppen, LA3BI s.3
Antikknett . s4
Huldra 5, servise forskrifter s5-10
Elektrisk bureau's radioproduksjon del 3, LA5CL s.11-14.
REX Atlas super .s15
Å lage radiorør av transistorer s.17-18
Radiomottagare AEG E304 s.19
Tysk radiomottaker fra 1929-30 (E438, B409) s.20
Imperial college, London s.21
Neste møte s.22

Nr 5 August 86
Siden sist s.2-4
Huldra 6 og Huldra-7 s.5-8
Elektrisk Bureau s.9-14
Radiobørs i Holland og Tyskland s.15-17
Alexanderson slår til igjen s.18
The communications & electronics museum s.19-21
Kjøp-salg-bytte/meldinger s.22


Nr.6 Sept 86
Siden sist s.2
Vi presenterer Erling Langemyr s.3-4
Huldra 8 s.5-10
Elektrisk Bureau s.11-16
Alexandersongeneratoren s.17-18
Krystallapparatet s.19-20
Litteraturnytt: Syntoni and Spark, The continous wave. 50 years of wireless design. s.21
Kjøp-salg-bytte-meldinger s.22


c96 technical articles in different magazines (download)BACK